Undervisning 31-03-2016

Dansk
Stav Selv 5
– side 31, opgave 12: Finde ud af om ord i sætninger staves med eller uden stumt g. Derefter finde 2 kontrolord om mad.

Søren og Mette og deres venner:
– Læs kapitel 1 på side 54-55 2x og bagefter genfortælle handlingen (start forfra på historien)

iPad app: Skriv nu (App’ens ikon har gul baggrund og grønt blad eller lign.)
– Løse første 6 opgaver.

Ark:
– Opgave 1: Skrive alle sammensatteord ud fra ord placeret i en slange der bider sig selv i halen.
– Opgave 2: Selv finde på og skrive sammensatte ord der slutter på ‘mand’

Sofus Lillebror krydsord nr. 473:
– Side 22, forvandlingskryds. Her står der ord hvor alle bogstaver skal genbruges men danne et nyt ord, eksempelvis:
– ir = ri
– so = os
– dolk = kold
– etc

Kalender
Skrive månedsnummer ud for hver måned.
Markere hvilken årstid hver måned tilhører.
Tælle op hvor mange måneder der er for hver årstid.

Klokken
iPad app: Mojis Klockis
– Bane 4 og 5: En stemme siger tidspunktet og derefter skal viserne drejes så de passer med tidspunktet. Denne app kører kun med 12 timers ur og skelner ikke på om det eksempelvis er kl. 4 eller kl. 16.

Geografi
Samle Europakortet som puslespil
Hvor ligger disse lande i Europa (Svar med nord, syd, øst eller vest)

Norge: _________
Irland: _________
Italien: _________
Rusland: _________
Tyrkiet: __________
Finland: __________

Billedkunst
Vælg to af de tre mega-musel-malede tallerkner og tegn deres motiv på A3 papiret og farvelæg derefter med farveblyant.

Undervisning 30-03-2016

Dansk
Stav Selv 5
– side 30, opgave 44: Bøje 9 udsagnsord
– side 32, opgave 46: Indsætte manglende ord i sætninger, og bagefter lokalisere ordene i en bogstavsmatrice.

iPad app: Skriv og læs
– vi tog nogle billeder af elevents figurer fra Star Wars (Anakin og Obiwan Kenobi, samt Obi Wan Kenobi og General Grevious) og skrev 2 små historier til hvert sæt billeder.

iPad app: Skriv nu
– Laver 8 opgaver og det er så længe siden de er løst sidst, så vi sletter alle brugerdata så vi fremover starter forfra.
Continue reading

Undervisning 29-03-2016

Dansk
Stav Selv 5:
– Side 19, opgave 26: Del udsagnsord i stamme og endelse.
– Side 19, opgave 27: Bagefter bøjes udsagnsordene
– Side 20, opgave 28: Del udsagnsord i stamme og endelse.
– Side 20, opgave 29: Bagefter bøjes udsagnsordene

Tid til Læseforståelse A:
– side 14 og 15: Læse tekst om bæveren og bagefter besvare spørgsmål skriftligt og mundtligt.

Sofus Lillebrog Krydsord nr. 473:
– Side 17: Billedkryds
Continue reading

Undervisning 08-03-2016

Dansk
Sofus Lillebror krydsord nr. 473
– side 21: Ordpusler, indsætte ord ud fra logik, hvor langt er ordet og hvilke bogstaver er der allerede angivet. Nogle af ordene er vist som tegninger.

Tid til Læseforståelse, bog A
– side 38 og 39: Opgave om haletudsen hvor der er spørgsmål til som skal besvares.

Stav Selv 5:
– side 21: Sætninger hvor man skal finde ud af om et ord i sætningerne er med eller uden stumt d.

Ny Skriftlig for 3:
– side 104: Forsæt skattejagten. Opgave med ordrim samt opgave med at dele ord op i 2 eller 3 stavelser og farve ordet ud fra dette.
Continue reading

Undervisning 03-03-2016

Dansk
Stav Selv 5:
– side 18, opgave 24 og 25: Her var sætninger hvor et udsangsord var markeret med kursiv. Her skulle man så finde bydeformen (ringede -> ring|danser -> dans) og skrive dette i et skema, og bagefter endelsen på en linie. Og der fremkommer to kontrolord på dyr.

Sofus Lillebror krydsord nr. 473:
– side 16: Ord-pusler. Her skal man indsætte ord i en matrice og bruge udelukkelsesmetoden ud for hvor mange ord der er plads til samt hvilke bogstaver der er til rådighed. God logisk træning.

Continue reading

Undervisning 01-03-2016

Dansk
Vitello møder Gud
Læse et par sider 2x og genfortælle handlingen

Ny Skriftlig for 3:
– side 103, opgave 9, 11 og 12: Opgaver med navneord og tillægsord, samt bøje udsagnsord. Fortsæt skattejagten

Opgave med at udpege ord på en tegning, hvor ordene kan deles i to stavelser. Herunder finde ord som indeholder dobbeltkonsonant og skal deles imellem disse. Opgave med at udpege vokaler i en liste af ord.

Hjemmelavede sætninger med: Hvad, hvor, hvem, hvordan, hvornår, hvorfor:
– Finde ud af hvilke sætninger der skal starte med ovennævnte Hv-ord og derefter besvare spørgsmålene der stilles.
Continue reading