Undervisning 28-01-2016

Matematik
Matematiktak 3, bog 1:
– side 33: Opgave med at tegne to drager, dog skal de tegnes så dragerne spejles over midten. Desuden en opgave med at spejle elementer i figurer med 4 felter. Der skal spejles op, ned og skråt.
– side 36: Opgave med at spejle elementer i figurer med 2 og 4 felter. Ved 4 felter skal der spejles op, ned og skråt.

iPad app: MathEdge+
– 2 x 25 flash-kort opgaver med divisionsstykker

iPad app: MathCards
– Divisions- og gangestykker

iPad app: 1×1 Galaxcy
– Øve 2-10 tabellen

iPad app: Pizza 1:
– Øve andele

Dansk
Læse Søren og Mette og deres venner:
– Læse 2x side 15-17 samt genfortælle handlingen

Stav Selv 5:
– side 6: Stavekryds
– Side 7, opgave 9 og 10: Vokal- og staveøvelser

Tid til Læseforståelse A:
– side 34 og 35: Opgave med at læse en tekst om en tur i en by og der er billede af byen. Spørgsmålene går på at sammenkæde tekst og billede så man ved hvor henne i byen personerne i teksten har været m.v.

Kalender
Øve ugedag, dato, måned, år, årstid

Undervisning 27-01-2016

Dansk
Opgave hvor der skal tælles antallet af stavelser og så skal man farve kassen som ordet står i alt efter om det er et lige eller ulige antal stavelser.

2 opgaver med at finde modsætninger
Opgave med at bruge tillægsord som kan beskrive mødet med et ubehageligt dyr

Søren og Mette og deres venner
– Side 10 – 13 (Fra Trolden skal lære at læse)
– Læse 2x samt genfortælle handlingen

Stav Selv 5
– side 4, opgave 5 og 6: Vælge et ord blandt mange i en kasse og sætte dem ind i den rigtige sætning
– side 5, opgave 7: Der er sætninger hvor man skal stave ord korrekt med enten o eller å, bagefter finde 2 kontrolord.

Sofus Lillebror krydsord nr. 473
– side 15 Billedkryds – lidt svær og fik hjælp fra voksen

Continue reading

Undervisning 26-01-2016

Matematik
Tiktak 3, hæfte 1:
– side 6: Divisionsstykker hvor vi skal finde hvor meget der kan deles ud og hvor meget der er tilovers/rest. Vi bruger mønter og dividere/fordeler dem ud på gule postit.
– side 20: Selv opstille og udregne minusstykker, og bagefter tegne felterne i et billede ud fra resultaterne så der fremkom et kontrolord.
– side 25: Samme type opgaver som for side 6.

Division er nyt og svært, ikke mindst fordi vi her ikke bruge det allerede lærte i form af et gangestykke der vendes om: 6×8=48, så er 48:8=6. 50:8=6 og der er 2 til rest. Så det tager lang tid at gentage mange øvelser og lære principperne bag.

Undervisning 19-01-2016

Matematik
Tiktak 3,
– side 20: Plusstykker og farve facit

Matematiktak 2, bog 2:
– side 75 og 76: Minusopgaver

Øve 8 og 9 tabellen

Dansk
Stav Selv 4
– Side 41, opgave 53: Stavekryds
– Side 41, opgave 54: Billedkryds
– Side 42, opgave 56: Hvilket ord skal stå i sætningerne: Ligger eller Lægger
– Side 43, opgave 57: Hvilken konsonant skal bruges i sætningerne: g eller j

Opgave med rim
Continue reading

Undervisning 13-01-2016

Dansk
Udlægge billedhistorier så billederne optræder i den korrekte rækkefølge
Læse tilhørende sedler der passer til historien og lægge dem ud for det korrekte billede
Læse historien igen i sin helhed, og bagefter få historien læst op af en voksen
Skrive handlingen i hæftet.

Sofus Lillebror krydsord, nr. 473
– side 23 billedkryds (øverst), løses sammen med en voksen

Opgave ord hvor der skal sættes prik under vokaler, bagefter skal ordene deles. Dernæst skal ord med en stavelse skrive i et skema og ord i to stavelser i et andet. Skrive de af ordene som er navneord på sin egen linie. Slutte af med at skrive 9 ord ud fra et tal der angiver hvor i alfabetet ordet er placeret.

Læse Søren og Mette og deres venner:
– side 7-9: Læse 2x samt genfortælle handlingen
Continue reading

Undervisning 12-01-2015

Dansk
Sofus’ Lillebror Krydsord, nr. 473:
– side 10, billedskryds (nederst) som laves sammen med en voksen.

Ballade om den forsvundne mumie:
– læse persongalleri
– læse 2x side 7 og 8
– genfortælle handlingen
– vurderer om denne bog har for høj lix og for svær en handling at forstå: Ja
– så nu er det afprøvet og vi finder anden litteratur vi kan bruge til at læse og genfortælle ud fra.

Opgave med at:
– gætte på og skrive ned hvad tre drenge står og laver
– farvelægge drengenes tøj og bagefter beskrive tøjet på dreng nr. 1
– udfylde krydsord og finde 4 kontrolord

Tid til Minilæseforståelse A
– side 28 og 29
– læse teksten og besvare de tilhørende spørgsmål.
– overvej om rød-nr-6 er for svær at besvare?

Stav Selv 4
– side 36, opgave 48: Indsætte d eller uden-d i et ord der optræder i en sætning, derefter finde kontrolord
– side 37, opgave 49: Samme type opgave som opgave 48

Kalender og billedkunst
I hæftet skrives månedernes navne og der sættes kryds ud for den korrekte årtids for hver måned.

Martin skal udpege noget fra haven han vil tegne:
– tegne det som det er nu om vinteren
– forestille sig hvordan det ser ud om sommeren og tegne det
– forestille sig hvordan det ser ud om efteråret og tegne det
– hvis han gerne vil bruge farver, så benyt farveblyanterne fra den røde æske

Continue reading