Undervisning 24-01-2017

IPAD
iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 34 + 35 + 36

Bog: Forstå Hvad du Læser 2:
– side 40 + 41 + 42

Bog: Nikolaj Streg 7:
– side 4 + 5

Bog: Dyr omkring os B:
– side 25 + 26 + 27 + 28 + 29

Matematik
Bog: Længde 1:
– side 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36

Klokken
Bog: Klokken 1
– side 34 + 35 + 36 + 37

Undervisning 20-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 32, opgave 36: Tekst med tilhørende billede af børn på udflugt, som leger i en sovesal. Der er nogle ord som er streg under. Bagefter skal teksten skrives igen, men de ord der er streg under, der skal man skrive det modsatte ord herfor
– side 33, opgave 37: 2 opgaver med vokaler og konsonanter

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 38: 20 billeder og her skal man finde 8 af dem som er bløde. Finde vej igennem labyrint, må kun passere ord fra et cirkus. 3 cirkler med markederede områder, og de som repræsenterer tal-ord skal farves
– side 39: 2 tekster med tilhørende spørgsmål

Continue reading

Undervisning 19-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 28, opgave 32: Sætte 8 ord i alfabetisk rækkefølge (som bruges i en klasse på en skole)
– side 29, opgave 33: 8 sætninger om farver, og hvad farven mather (eks: trøjen er grøn som græs)
– side 30, opgave 34: Der er 8 sætninger og disse skal relateres til 8 billeder
– side 31, opgave 35: Billede fra børn i skolekøkkenet. Der er 9 relaterede ja/nej spørgsmål

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 36: 39 ord, her skal findes 20 som er rigtige ord og disse skal skrive på linier
– side 37: 2 tekster med tilhørende spørgsmål
– side 34: 15 ord i skema og heraf er 8 af ordene navne på dyr der skal skrives på linier nedenfor.
– side 35: som side 33
Continue reading

Undervisning 18-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 26, opgave 29: Dele af ord sættes sammen og det ord som dannes skal indgå i en sætning
– side 26, opgave 30: Lave nye ord ud af ordet ‘lejrskole’
– side 27, opgave 31: Der er 8 sætninger og disse skal relateres til 8 billeder

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 33: to tekster med tilhørende spørgsmål der skal besvares
– side 34: 16 billeder og heraf skal findes 8 som begynder med c, p eller i og de skal skrives på linier nedenfor
– side 34: 15 ord i skema og heraf er 8 af ordene navne på dyr der skal skrives på linier nedenfor.
– side 35: som side 33
Continue reading

Undervisning 13-01-2017

Matematik
Bog: Længde 1
– side 10: Der er to billeder med forskellig længde på veje/stier og den sti som passer til beskrivelsen under hvert billede skal males.
– side 11: Billede af to personer og på den ene males et langt og på den anden et kort smykke der passer til beskrivelsen under billederne
– side 12: Billede af to personer, den ene skal have et langt den anden et kort slips tegnet på, så det passer med beskrivelsen under billederne.
– side 13: Samme som opgaven side 12, her er det blot hår med en bestemt længde der skal tegnes på to personer.
– side 14: Billede af en hånd. Der skal skrives navne på fingrene på hånden og øve hvad de hedder. Nederst er 5 spørgsmål om fingrenes individuelle længdeforskelle og disse skal besvares med ja/nej.
– side 15: Samme om opgave 14, er der det blot hele kroppen og 5 ja/nej spørgsmål til længdeforskelle på legemsdele.

Dansk
Kryds: Sofus’ lillebror krydsord nr. 508
– side 21, lave ord pusleri hvor ord skal indsættes i matrice efter deres længde og hvordan de kan kombineres med hinanden bogstaver lodret/vandret.

Bog: Dyr omkring os
– side 7: En tekst om ræven og en om pindsvinet. Til hver tekst er der 4 spørgsmål som skal besvares mundtligt
– side 8 og 9: En tekst om rådyret og et om grævlingen. Der er 8 billeder til hvert dyr og der skal sættes kryds ved de billeder der relaterer sig til hvert dyr.
– side 10: En tekst om slanger i Danmark. Her er der 6 spørgsmål til teksten som skal besvares mundtligt.

Bog: Nikolaj, streg 6
– side 31: Gennemgå 17 ord fra ordlisten (igen med s), læse dem og drøfte hvad det er eller kan bruges til (hvis relevant).
Continue reading