Undervisning 11-12-2015

Dansk
Søren og Mette og Dyrene:
– Læse 2x side 30 til 32
– Genfortælle handlingen
– Tegne handlingen i hæftet.

martin-læser-søren-og-mette-og-dyrene

Tid til Minilæseforståelse A
– side 16 og 17: Spørgsmål til historien om Peter og Petra

martin-læser-tid-til-minilæseforståelse

Ny Skriftlig for 3.
– side 68, opgave 1 og 2: En tekst indeholder ord med streg under, for hvert af disse ord skal der findes et synonym, som så bruges i stedet for. Bagefter skrives teksten igen, men med de nye valgte tillægsord.

Opgave med at sætte prik undervokalerne og bagefter dele ord som har 2 eller flere stavelser. Bagefter skal ordene ind i to kolonner, som hver danner et kontrolord. I kolonnerne er der små firkanter til hvert bogstav og i firkanterne er der tal for rækkefølgen af bogstaverne i alfabetet. Bogstavernes rækkefølge i alfabetet A=1, B=2 etc. kan ses bag i Stav Selv 4 (side 46). Til sidst skal de delte og ikke-delte ord skrives for sig.
Continue reading

Undervisning 10-12-2015

Dansk
Stav Selv 4
– side 24, opgave 33: Vælge ‘vidste’ eller ‘viste’ til hver sætning
– side 24, opgave 33: Vælge ‘vendte’ eller ‘vente’ til hver sætning
– side 25, opgave 35: Sætte 10 tillægsord på ting der sker i billedet.

Opgave med drengen:
– finde ord i matrice

Opgave med ordjagt, se på billede og finde 8 navneord som skal skrive med korrekt en/et foran. Tillige opgave med 13 navneord som skal skrive med korrekt en/et foran og der skal sættes prik under vokalerne.

Billedkunst
Tegne hvid skål fyldt med appelsiner og clementiner samt adventskransen.

Matematik
Matematiktak 3, bog 1, side 25: Opgave med blandede plus- og minusstykker.

Matematiktak 2, bog 2, side 35: Opgaven i bunden af siden hvor tal skal skrive i korrekt rækkefølge med mindst tal først.
Continue reading

Undervisning 08-12-2015

Matematik
Tiktak 2, hæfte 2:
– side 14, minusstykker som skal løses med en tallinie – det vi fokuserer på er om man skal tælle eller man forinden kan lave 10-hop til at løse opgaverne hurtigere. Hvis stykket er 87-81, så tæller man med det samme. Hvis stykket er 72-50, så 10-hopper vi fra 50->60->70 og tæller det sidste. Hvis stykket er 100-85, så 10 hoppper vi “baglæns” fra 100->90 og tæller det sidste. Martin var overraskende god til at 10-hoppe.
– side 15, masser af gode opgaver hvor man skal styre op tal er større end (>), mindre end (<) eller lig med hinanden (=). iPad app: 1x1 Galaxcy: - 1 til 10 tabellen iPad app: MathEdge+ - 3x25 flashkort opgaver med divisionsstykker iPad app: Pizza 1 - træne andele/brøker med antal slides fra en pizza som er tilbage.

Undervisning 03-12-2015

Dansk

Stav Selv 4:
– side 18, opgave 24: Sætte prikker undervokaler, dele de lange ord i stavelser, talle antal stavelser og se om det passer med kontroltal.
– side 19, opgave 26 og 27: Som opgave 24, her skal ordene dog skrives i stavelser og ved hver af opgaverne var der et nyt kontrolord der dukkede frem når man brugte stavelserne på tværs af de delte ord.

Ny Skriftlig for 3:
– side 40, opgave 1: Skrive om sin hverdag, først om sin (Kastanie)skoledag 🙂

Martin laver dansk

Tegne det som er opstillet på spidebordet

Krydsordsopgave: Sofus’ lillebror, nr. 473, side 3.
Continue reading

Undervisning 02-12-2015

Dansk
Opgave med navneord som skal findes i matrice, og derefter skrives med korrekt en/et foran. Ligeledes en opgave hvor et billede viser en masse ting og her skal disse også skrives på linier med korrekt en/et foran.

Opgave med at skrive en historie om en hund ud fra et billede af hunden og hvad den gør. Ligeledes opgave med at lave krydsordsopgave.

Opgave med drengen som endelig har tjent penge nok til den store pose med slik. Her skal alt slikket farves, men ud fra beskrivelser af hvilken farve hver type slik skal have.

Stav Selv 4:
– side 16, opgave 22: Vurdere om ord skal staved med Y eller Ø og der skal findes frem til 2 kontrololord.
– side 17, opgave 23: Indsætte ord i den korrekte sætning og derefter indsætte ordene i en vand-/lodret matrice ud fra ordenes placering i sætningerne.

Martin laver dansk
Continue reading