Undervisning 30-08-2016

Dansk
Bog: Nikolaj – Streg 4
– side 4 og 5 opgave 1 og side 6 og 7 opgave 2: Skrive bogstaver som mangler i ord og bagefter forbinde punkter med streger på siden under for de bogstaver der manglede så der dannes en tegning

Bog: Forstå hvad du læser 1:
– side 12: Svare på spørgsmål om hvad der findes af symboler/billeder på siderne i bogen, opgave med t-navneord og skrive sammensatte ord ud fra kombination af tegninger

– side 13: Sæt ring om sætning (3 muligheder) der passer til en tegning og bagefter skrive den rigtige sætning. Forbinde tegninger for ord der rimer

Krydsord: Sofus’ Lillebror nr. 508
– side 6 øverst, halv-sidekryds.

Bog: Lidt om fluen
– Læse 2x side 2-4 samt genfortælle handlingen
– Svar på følgende spørgsmål mundtligt:
— Hvad er det for et dyr historien handler om
— Hvad hedder fluen
— Fie’s fluemor lagde sine æg i gødning, hvad er gødning for noget?
— Da Fie kom ud af ægget var hun endnu ikke en flue, hvad er Fie da hun kommer ud af ægget og før hun bliver til en flue?
— Hvornår lægger fluen æg, om vinteren eller om sommeren

Kamera
Brug Martins nye kamera til at tage et par billeder af dagens undervisning som skal med her på hjemmesiden
Find 10 billeder som I sammen blive enige om har samme tema og som skal fremkaldes og sættes i det nye fotoalbum

SMS
Brug Martins mobiltelefon og send SMS til måde mor og far om hvad Martin vælger at spise til frokost.

Kalender
Repetere månederne
Tælle hvor mange måneder der er i et år
Hvilken måned er vi i nu
Hvilken årtid er den måned vi er i nu?
Hvilket nummer har den måned vi er i nu?

Matematik
iPad app: 1×1 Galaxy
– øve/repetere alle gangetabellerne

iPad app: MathCards
– Lave en runde opgaver for plus, minus og gange

iPad app: Pizze 1
– Køre 1 runde

Klokken
iPad app: Moji Klockis
– Lave bane 1, 2 og 3

Billedkunst
Tegn og mal den hvide Pelagonie