Undervisning 28-01-2015

Geografi
Vi samlede pudslespillet med verdenskortet igår og det ligger stadigvæk fremme på arbejdsbordet, så vi lægger de små kort med navnene på de 6 verdensdele på kortet. Vi vender navnekortene på hovedet og Martin skal huske dem udenad.

Dansk
Skriftlig dansk for 2.
– side 53, opgave 1, 2 og 3
– side 55, opgave 1, 2, 3 og 4

iPad app: Bennys Badekar:
– Martin læser side 8 og 9 2 gange
– Derefter genfortæller Martin handlingen så godt som muligt

iPad app: Skriv Nu:
– Skriver sætninger type 1, uden farver på tastaturet, med lyd.
– Bane 7 – 10 (der er seks sætninger på hver bane)

iPad app: Cross’n’Funn
– Sværhedsgrad: svær
– Bane: 33-40

Udsagnsled, grundled og genstandsled:
– Vi printer ‘Begynder’ opgaverne 1, 2 og 3 ud fra denne side: Udsagnsled – Verballed.
– Martin læser hver delsætning, eksempelvis: Barnet skrev et brev
— Hvor kan du sætte jeg foran? = skrev (cirkel)
— Hvem skrev? = Barnet (kryds)
— Hvad skrev barnet? = Brev (trekant)

iPad app:
Gode øvelser til sprogforståelse, man skal følge hvad Hr. Hat og Hr. Hår siger og finde det sted i byen de taler om.
– Historie 1: Hr. Hårs Picnic
– Historie 2: Redekassen

Klokken
iPad app: ‘Lær klokken’
– Sværhedsgrad 1 springer vi over, det er heldigvis for let for Martin
– Vi laver sværhedsgrad to og gennemfører alle baner. I modsætning til iPad app Mojis Klockis, så bliver der ved siden af uret her også vist tiden på et digital-ur. En stemme siger eksempelvis, stil uret på kvart i syv, det gør Martin og bagefter ser vi at det digitalt hedder 6:45.

Kalender
Vi øver år, måned, årstid, ugedag, hverdag/weekend og dato
Vi kigger også på:
– antal årstider per år
– antal måneder i et år
– antal dage per måned og dermed antal dage per år
Vi ser også på knoerne på to hænder, og bruger dem til at sige om en måned har 30 (28/29) eller 31 dage.
Vi skriver fødselsdage i kalendern for mor, far og Martin.
Der er også en telefonbog med kalenderen og vi skrive mobilnummeret ned for familie
Continue reading

Undervisning 27-01-2014

Geografi
Vi samler pudslespil med verdenskortet, skriver navnene på de 6 verdensdele på hvide navneskilte og placerer dem korrekt på verdenskortet

Kalender
Vi øver år, måned, årstid, ugedag, hverdag/weekend og dato
Vi kigger også på:
– antal årstider per år
– antal måneder i et år
– antal dage per måned og dermed antal dage per år
Vi ser også på knoerne på to hænder, og bruger dem til at sige om en måned har 30 (28/29) eller 31 dage.

Dansk
Ny skriftlig for 2.
– Side 49, opgave 1 og 2
– Side 51, opgave 1, 2 og 3
Continue reading

Undervisning 07-01-2015

Matematik
iPad app Math: 3-5
– Bane 9, opgave 6, 7 + test
– Bane 10, opgave 1-7 + test

iPad app Math: 4-6
– Bane 10, opgave 1-6 + test

Dansk
Bog, Ny skriftlig for 2.
– Side 11, opgave 1 (finde udsagnsord)
– Side 12, opgave 1 og 2 (tillægsord)
– Side 14, færdiggøre opgave 1
– Side 16+17, opgave 1 (navne-, udsagns- og tillægsord)
– Side 22+23, opgave 1 (bøje navneord)

Martin arbejder med skriftlig dansk - 1

Continue reading