Undervisning 14-12-2012

9:25 -> 10:14 Dansk
Læse 2 x Tom og den mystiske hytte side 33-35
Genfortælle det som lige er læst

10:25 -> 10:57 Dansk
Færdiggøre genfortælling af det som lige er læst (mundtligt)
Skrive manglende ord i tekst (skolehæftet) skrevet af mig, der også genfortæller det som lige er læst

11:10 -> 11:40 Engelsk
Vi øver navneord.