Undervisning 24-04-2013

8:15 -> 8:30 Morgensang

8:30 -> 10:00 Dansk
Læse 2x Tintin og det hemmelige våben side 26
Genfortælle mundtlig hvad der lige er læst
Læs og forstå 3.1 opgave 2
Pauser undervejs

10:20 -> 11:40 Besøg fra PPR på skolen

11:40 -> 12:00 Dansk
Pirana 1 dansk side 24