Undervisning 21-03-2013

8:20 -> 9:24 Dansk
Læse 2x Tintin og det hemmelige våben side 20
Morgensang
Genfortælle mundtligt det som lige er læst

9:36 -> 10:00 Dansk
Pirana 1 Dansk side 18 og 19

10:25 -> 11:50 Billedkunst
(Uden støtte)

12:25 -> 14:00 Matematik
Rema 2b side 37, 60, 61. Opgaver hvor vi måler med lineal, herunder beregner omkreds og areal

Undervisning 20-03-2012

Før vi egentlig skal starte vælger Martin frivilligt at læse et par sider i Tintin og det hemmelige våben og genfortæller lidt bagefter. Det er fantastisk 🙂

9:00 -> 9:26 Matematik
Rema 2b side 25, Martin valgte selv en opgave med at måle omkreds og areal

9:39 -> 10:05 Matematik
Rema 2b side 7, måle omkreds og areal
Rema 2b, side 35, måle længde på en masse ting på en tegning (med lineal)
Continue reading

Undervisning 18/3-2013

8:15 – 8:47 Dansk
Læsebånd med de andre på klassen (uden støtte)
Morgensang

8:47 -> 9:24 Dansk
Læse 2x Tintin og det hemmelige våben
Pause
Genfortælle mundtligt det som lige er læst

9:30 -> 10:00 Dansk
Rema 1 Dansk, rette småfejl og derefter videre med opgaverne på side 14.

10:25 -> 11:50 Matematik
Rema 2b opgaver med ubekendte X
Pause undervejs

Undervisning 14-03-2013

8:18 -> 9:17 Dansk
Læse 2 x Tintin og det hemmelige våben
Morgensang
Genfortælle mundtligt hvad der lige er læst

9:23 -> 10_05 Dansk
Pirana 1 Dansk side 10 og 11

10:25 -> 11:50 Billedkunst
Uden støtte 🙂

12:20 -> 14:00 Matematik og engelsk
Rema 2B opgaver med at finde den ubekendte X
Øve navneord via YouTube videoer
Pause undervejs