Undervisning 23-10-2014

Dansk
Stav3 Dansk:
– Lave diktat 5, side 51 (lette), 55 (middel) og 59 (svære ord).
– Øve diktat 8, side 33. Lette ord skrives/øves i bogen, middel og svære ord skrives i hæftet.

iPad app Pixi børnebøger:
– Få oplæst historien: Rasmus Klump og det glemte tog
– Martin læser bagefter hver side 2x
– Martin genfortæller handlingen, god støtte fra bogens billeder.
Continue reading

Undervisning 22-10-2014

Matematik
Nyt iPad app hvor vi kan lave plusstykker hvor man sætter in mente og tillige minusstykker hvor man skal låne.

Dansk
Stav 3 Dansk:
– Lave diktat 4, side 50 og 51, både lette, middel og svære ord
– Øve diktat 7, side 29, både lette, middel og svære ord

iPad app Pixi børnebøger:
– Få oplæst ‘Rasmus Klump og den rullende seng’, derefter læser Martin selv 2x og afslutter med at genfortælle

Martin øver diktat

Undervising 21-10-2014

Dansk
iPad app Cross Fun (Kryds og tværs):
– Sværhedsgrad: Let
– Bane 47 – 50

Læs og forstå:
– Svare på spørgsmål med Ja/Nej svarmulighed.
– Angive korrekt sætning til et billede (hvis der er ting Martin ikke forstår så drøfter vi dem og finder relevante billeder via Googles billedsøgning)
– Flytte billedet som passer til sætningen
– Afslutte en sætning med det rigtige udsagn.
Continue reading