Undervisning 20-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 32, opgave 36: Tekst med tilhørende billede af børn på udflugt, som leger i en sovesal. Der er nogle ord som er streg under. Bagefter skal teksten skrives igen, men de ord der er streg under, der skal man skrive det modsatte ord herfor
– side 33, opgave 37: 2 opgaver med vokaler og konsonanter

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 38: 20 billeder og her skal man finde 8 af dem som er bløde. Finde vej igennem labyrint, må kun passere ord fra et cirkus. 3 cirkler med markederede områder, og de som repræsenterer tal-ord skal farves
– side 39: 2 tekster med tilhørende spørgsmål

Continue reading

Undervisning 19-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 28, opgave 32: Sætte 8 ord i alfabetisk rækkefølge (som bruges i en klasse på en skole)
– side 29, opgave 33: 8 sætninger om farver, og hvad farven mather (eks: trøjen er grøn som græs)
– side 30, opgave 34: Der er 8 sætninger og disse skal relateres til 8 billeder
– side 31, opgave 35: Billede fra børn i skolekøkkenet. Der er 9 relaterede ja/nej spørgsmål

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 36: 39 ord, her skal findes 20 som er rigtige ord og disse skal skrive på linier
– side 37: 2 tekster med tilhørende spørgsmål
– side 34: 15 ord i skema og heraf er 8 af ordene navne på dyr der skal skrives på linier nedenfor.
– side 35: som side 33
Continue reading

Undervisning 18-01-2017

iPad: Forskellige opgaver

Dansk
Bog: Camilla og Morten 3:
– side 26, opgave 29: Dele af ord sættes sammen og det ord som dannes skal indgå i en sætning
– side 26, opgave 30: Lave nye ord ud af ordet ‘lejrskole’
– side 27, opgave 31: Der er 8 sætninger og disse skal relateres til 8 billeder

Bog: Forstå hvad du læser 2:
– side 33: to tekster med tilhørende spørgsmål der skal besvares
– side 34: 16 billeder og heraf skal findes 8 som begynder med c, p eller i og de skal skrives på linier nedenfor
– side 34: 15 ord i skema og heraf er 8 af ordene navne på dyr der skal skrives på linier nedenfor.
– side 35: som side 33
Continue reading

Undervisning 13-01-2017

Matematik
Bog: Længde 1
– side 10: Der er to billeder med forskellig længde på veje/stier og den sti som passer til beskrivelsen under hvert billede skal males.
– side 11: Billede af to personer og på den ene males et langt og på den anden et kort smykke der passer til beskrivelsen under billederne
– side 12: Billede af to personer, den ene skal have et langt den anden et kort slips tegnet på, så det passer med beskrivelsen under billederne.
– side 13: Samme som opgaven side 12, her er det blot hår med en bestemt længde der skal tegnes på to personer.
– side 14: Billede af en hånd. Der skal skrives navne på fingrene på hånden og øve hvad de hedder. Nederst er 5 spørgsmål om fingrenes individuelle længdeforskelle og disse skal besvares med ja/nej.
– side 15: Samme om opgave 14, er der det blot hele kroppen og 5 ja/nej spørgsmål til længdeforskelle på legemsdele.

Dansk
Kryds: Sofus’ lillebror krydsord nr. 508
– side 21, lave ord pusleri hvor ord skal indsættes i matrice efter deres længde og hvordan de kan kombineres med hinanden bogstaver lodret/vandret.

Bog: Dyr omkring os
– side 7: En tekst om ræven og en om pindsvinet. Til hver tekst er der 4 spørgsmål som skal besvares mundtligt
– side 8 og 9: En tekst om rådyret og et om grævlingen. Der er 8 billeder til hvert dyr og der skal sættes kryds ved de billeder der relaterer sig til hvert dyr.
– side 10: En tekst om slanger i Danmark. Her er der 6 spørgsmål til teksten som skal besvares mundtligt.

Bog: Nikolaj, streg 6
– side 31: Gennemgå 17 ord fra ordlisten (igen med s), læse dem og drøfte hvad det er eller kan bruges til (hvis relevant).
Continue reading

Undervisning 12-01-2017

Matematik
Bog: Længde 1
– side 4 og 5: Gennemgå de ting som vi kan bruge til at måle afstande med.
– side 6 og 6: 3 sætninger og billeder skal føjes sammen, alle omhandler det at arbejde med opmåling
– side 8 og 9: Der er 7 billeder af ting på den ene side, og man skal vurdere, om de kan gå igennem et musehul ved gulvet i et køkken afbilledet på den anden side.

Dansk
Bog: Dyr omkring os
– side 4: En tekst om dyrene i skoven skal læses, dernæst et billede af en skov med dyr, nederst en række dyrenavn og der skal sættes kryds ud for de dyr som kan spottes i skoven
– side 5 og 6: Der er tekst og billeder af et egern og en har på den ene side, på den anden side er der 10 sætninger, og der skal sættes kryds ud for om det passer på et egern eller en hare.

Bog: Nikolaj, streg 6
– side 31: Gennemgå 18 ord fra ordlisten (S), læse dem og drøfte hvad det er eller kan bruges til (hvis relevant).
Continue reading