Undervisning 25-11-2015

Dansk
Opgave med at indsætte bogstaver i minikrydsord efter rækkefølgen i alfabatet, finde ord fra liste som kun har en stavelse samt sætte 4 sætninger sammen med 4 billeder

Ny Skriftlig for 3:
– Side 13, opgave 1: Der er 5 spørgsmål til et billede og man skal bruge ordene fra spørgsmålet i sit svar. Hvis der står: “Hvad kan man lave en drage af”, så skal der først svares med: “Man kan lave en drage af…”

Tid til Minilæseforståelse – bog A
– side 10 og 11: Opgave med digtet “Sneman Frost og Frøken Tø” hvortil der skal besvares en række spørgsmål.

Stav Selv 4:
– side 12 og 13, opgave 17 og 18: Finde ord der rimer og bagefter sætte dem ind i rimsætninger.
Continue reading

Undervisning 24-11-2015

Dansk
Opgave med ord der begynder med vokaler/konsonanter, modsætninger og krydsord
Opgave med at sætte ord ind ud fra deres rækkefølge-placering i alfabetet, bagefter fylde manglende bogstaver ud og det færdig ord er navne på dyr.

Søren og Mette og dyrene:
– Læse 2x side 22 og 23
– Tegne genfortællingen, undervejs taler vi om handlingen og ord vi opdager ikke er kendt drøftes og vi ser på eksempler på YouTube.
– Får den oplæst af underviser
– Genfortæller derefter handlingen ud fra både det læste og det som er tegnet.

Ny Skriftlig for 3.
– side 3 – skrive om sig selv: Intereser, fritid, oplevelser, familie, venner m.v.
Continue reading

Undervisning 20-11-2015

Dansk
Tid til Minilæseforståelse – A
– Side 8 og 9 (Om opskrifter)

Opgave med krydsord
Opgave med at finde vokaler
Opgaven med drengen – Hvilke hunde passer til hvilke hundeejere?

Stav selv 4:
– Side 10, opgave 15 (opgave med at finde vokaler som ord deler med hinanden – et ord er stavet et andet ord er et billede)
– Side 11, opgave 16 (opgave med at finde ud af om et ord, der optræder i sætninger, skal staves med o eller å)

Ny Skriftlig for 3:
– Side 92 og 93, opgave 1 (skrive sætninger med ord der starter med tre konsonanter)

Søren og Mette og dyrene:
– Læse 2x side 20-21
– Tegne handlingen i hæftet som en tegneserie
– Genfortælle handlingen

Kalender
– Finde dags dato og sætte krydser
– Øve År, Årstid, måned, dato, ugedag
– Remse 1. til 31.
– Tælle hvor mange dage der er til jul

Continue reading

Undervisning 19-11-2015

Dansk
Tid til Minilæseforståelse – A
– Side 6 og 7

Opgave med at finde vokaler, samt med at sætte en/et foran navneord
Opgave med at skrive sætninger ud fra ord: Eks. banan -> En banan er gul. Derudover opgave med at svare på ja/nej spørgsmål.

Opgaven med drengen og hans veninde Kamma, de skal finde ud af hvilke hunde de går tur med?

Stav selv 4:
– Side 7 og 8, opgave 9, 10, 11, 12 og 13 (opgaver med at dele ord i stavelser)
Continue reading

Undervisning 18-11-2015

Dansk

Billedehistorie:
– Udlægge billederne i den korrekte rækkefølge for historien
– Selv fortælle historien
– Læse sedlerne der hører til billedehistorien og lægge hver seddel ved det rigtige billede
– Læser derefter alle sedler igen, så hele historien læses i en helhed
– Skriver selv historien i hæftet

Ny Skriftlig for 3:
– side 91 (skriver sætninger hvor der optræder ord der stater med to konsonanter)

Martin laver danskopgaver.

Continue reading

Undervisning 17-11-2015

Dansk
Opgave med alfabet
Opgaver med at sammensætte sætninger og billeder
Opgave med krydsord

Pirana 3 Dansk:
– Side 62, opgave 1 (sammensætte jobbeskrivelser med jobbetegnelser)
– Side 62, opgave 3 (skrive to signalementer ud fra to væsener)

Stav selv 4:
– Side 9 (opgave med at sætte ord ind i sætninger og derefter overføre til krydsords-skema)
Continue reading