Undervisning 25-11-2015

Dansk
Opgave med at indsætte bogstaver i minikrydsord efter rækkefølgen i alfabatet, finde ord fra liste som kun har en stavelse samt sætte 4 sætninger sammen med 4 billeder

Ny Skriftlig for 3:
– Side 13, opgave 1: Der er 5 spørgsmål til et billede og man skal bruge ordene fra spørgsmålet i sit svar. Hvis der står: “Hvad kan man lave en drage af”, så skal der først svares med: “Man kan lave en drage af…”

Tid til Minilæseforståelse – bog A
– side 10 og 11: Opgave med digtet “Sneman Frost og Frøken Tø” hvortil der skal besvares en række spørgsmål.

Stav Selv 4:
– side 12 og 13, opgave 17 og 18: Finde ord der rimer og bagefter sætte dem ind i rimsætninger.

Matematik
Matematiktak 2 – bog 2
– side 6: Opgave med at færdiggøre tegninger (skal bruge linial hertil)
– side 7: Opgave med at kombinere tre ens figurer på forskellige måder (hertil har vi lavet en skabelon af pap)
– side 24: Opgave med plus og minusstykker, disse overføres til områder på en tegning og derefter skal resultatet bestemme farven. Tallet har ikke en direkte farve, men skal finde ud af ved at eksempelvis resultater imellem 21 og 30 er blå, imellem 31 og 40 er brun etc.

Martin laver matematik

Eftermiddag
Spejder…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =