Undervisning 24-11-2015

Dansk
Opgave med ord der begynder med vokaler/konsonanter, modsætninger og krydsord
Opgave med at sætte ord ind ud fra deres rækkefølge-placering i alfabetet, bagefter fylde manglende bogstaver ud og det færdig ord er navne på dyr.

Søren og Mette og dyrene:
– Læse 2x side 22 og 23
– Tegne genfortællingen, undervejs taler vi om handlingen og ord vi opdager ikke er kendt drøftes og vi ser på eksempler på YouTube.
– Får den oplæst af underviser
– Genfortæller derefter handlingen ud fra både det læste og det som er tegnet.

Ny Skriftlig for 3.
– side 3 – skrive om sig selv: Intereser, fritid, oplevelser, familie, venner m.v.

Matematik
iPad app: MathEdge+
– Lave 2×25 øvelser med divisionsstykker

Vi ganger og dividerer (bog)
– side 12 og 13: opgaver med division med 7, 8, 9 og 10
– side 15 og 16: blandeopgaver med gange og division.

Klokken
Matematiktak 2, bog 2
– side 14: dele en 24 timers urskive op i 2, 3, 4, 6 og 8 minutters intervaller
– side 18, 20 og 21: tegne eller finde frem til tidsrum på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter ind på urskiver

iPad app: Moji Klockis
– bane 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + nine =