Pensum for 2015-2016

Dansk:

Læseforståelse:
Læse historier (primært via bøger – og ikke så meget via iPad apps som i forrige skoleår). Bagefter genfortælle historien. Hertil er indkøbt bøger fra ‘Søren og Mette’ serien.

Yderligere styrke læseforståelse ved at bruge ‘Tid til Mini-læseforståelse’ bøgerne, der ideholder selvstændige historier med tilhørende spørgsmål.

Skriftlig dansk:
Lave opgaver i skriftlige opgavebøger samt kryds og tværs opgaver (p.t. på ca. 3. klasses niveau)

Øve skråskrift via pen og blæk (Martins eget ønske, vi er allerede godt igang).

Skrive sine egne oplevelser fra ferie, udflugter, ture m.v. – gerne med tilhørende billede taget med eksempelvis mobiltelefonen som så printes ud til at støtte skrivningen. Skrivningen skal løbende skifte imellem at bruge blyant/papir samt via tablet/PC som efter endt skrivning printes ud.


Matematik:

Martins kompetencer i matematik og evner til at løse matematiske opgaver indenfor en rimelig tid er i dag helt afhængig af at han får lært principperne bag plus, minus, gange og dividere og derefter udenadslære af blandt andet gangetabeller og kunne regnestykker:

 • fra 0+0 til 10+10
 • fra 10-10 til 0-0
 • fra 0*0 til 10*10
 • fra 100:10 over 42:7 til 1:1

Plus/Minus:
Plusstykker fra 0+0 til 10+10 mestres allerede
Minusstykker fra 10-10 til 0-0 mestres allerede (bemærk at negative resultater ikke er trænet)
Disse kompetancer skal fastholdes og kontrolleres løbende via flashkort

At sammenlægge eller frætrække to tal > 10 hvor man ved plus eventuelt skal sætte in-mente og ved minus eventuelt skal låne mestres allerede, men skal løbende fastholdes. Disse opgaver understøttes af både gode iPad apps samt stykker udregnet på papir.

Gange:
Mestre 1 til 10 gangetabellerne udenad (for øjeblikket mestres 1 til 8 tabellen udenad). Understøtte dette med gode iPad apps.

Kunne gangestykkerne fra 0x0 til 10×10 udenad. Understøtte dette med gode iPad apps og yderligere træning og kontrol heraf via flashkort.

Division:
Undervisning i division påbegyndes først når gangetabeller mestres.

Kunne division fra 100:10 til 1:1 udenad. Understøtte dette med gode iPad apps og yderligere træning og kontrol heraf via flashkort.

iPad apps og Matematikfessor.dk

 • Vi har abonnement til Matematikfessor.dk. og tager alle opgaverne fra en ende af 0. klasse er afsluttet og vi er godt igang med opgaver for 1. klasse. Meget er p.t. god repetition af kompetencer der allerede mestres, men indimelle er der udfordringer.
 • Montesorri Matematik apps er super gode til at rugbrødstræne plus, minus, gange og division – dette fortsætter vi med (evt. opstarte med division).
 • Vi træner figurer, trekant, firkant, parallelogram etc via ‘Elements’ app, dette er allerede gennemført i forrige skoleår men gentages
 • Vi træner en slags ligninger via DragonBox
 • Vi træner andele (brøker) via ‘Pizza 1’

 • Regler, logik og strategi

  Spille spil:

  • Uno
  • Ludo
  • Matador

  Geografi:

  Lave puslespil med verden, Europa og Danmark og løbende lære at udpege verdensdele og lande. I Danmark kunne udpege Jylland, Fyn, Sjælland m.v. samt større danske byer.


  Biologi:

  Lære vilde danske spiselige planter at kende og hvad man kan bruge dem til.

  Vi skal ud og plukke dem i sæsonen, hjem og rengøre/sortere og lave det til god mad/drikke.


  Klokken:

  Her mestres at kunne få et tidspunkt oplæse inden for 12 timers området og sætte viserne korrekt på et ur:

  • hel og halv
  • 5, 10, 15 (kvart), 20 minutter over i hel og halv

  I kommende skoleår skal der fokuseres på:

  • se på klokkens visere og fortælle hvad klokken er
  • se på et digitalt klokkeslet indenfor 12 timer og sætte viserne korrekt
  • udvide til 24 timer og lære at klokken kan være 8 om morgenen og tilsvarende 8 om aftenen og at klokken 8 om aftenen også hedder kl. 20.00
  • lære at forstå tidspunkter på døgnet set i forhold til klokken: morgen, formiddag, middag, eftermiddag, aften og nat.

  Livets skole:

  • Madlavning
  • Oprydning/rengøring

  Kreativitet:

  Martin er glad for at male og tegne, så vi skal finde undervisning til ham på dette område.


  Engelsk:

  Fortsætte med at lære engelske navneord.