Undervisning 17-02-2016

Dansk
Stav Selv 5:
– side 23, opgave 32: Ord på liste skal sættes ind i de rigtige sætninger og derefter skal de placeres i en matrice for ordene er skjule og man skal spotte dem, hvor de enten står lodret eller vandret.

– side 16 og 17: Vi maler videre på billede med alle børnene der er på skoleudfulgt og vi snakker om alle børnene, hvad de laver, hvordan de har det og hvad de taler om.

4 opgaver med HV- spørgsmål, hvor der i hver opgave er en sætning og her tilknyttet op til 6 HV-spørgsmål
– Hvem
– Hvad
– Hvor
– Hvordan
– Hvorfor
– Hvornår

Her skal Martin selv finde ud af hvilket HV-ord et spørgsmål skal starte med og bagefter skal han svare på spørgsmålet (skriftligt)
Continue reading

Undervisning 16-02-2016

Dansk
Stav Selv 5:
– side 16 og 17, opgave 23: Der 20 ord i en kasse og disse skal skrives på en tegning med børn på en skoleudflugt hvor den tilhørende handling sker. Og vi farvelægger en del af tegningen mens vi taler om hvad børnene mon foretager sig.
– side 22, opgave 31: Ord på en liste skal sættes ind i de rigtige sætninger, og der er drille ord med som ‘viste/vidste’ og ‘vent/vendte’. Bagefter skal ordene placeres i et krydsordsskema ud for deres nummer og ud for om de står vandret eller lodret.

Matematik
Tiktak 2, hæfte 2:
– side 3: Opgave med at tage tal fra en cirkel til venstre og pege på det tal i cirklen til højre som er 6+ større og tilsvarende opgave hvor det i stedet var minuus. Det var store tal så vi brugte en tallinie til at finde facit med.

Tiktak 3, hæfte 1:
– side 5: Helt ny type opgave med afrunding af tale op/ned enten til nærmeste 10’er eller 100’er. Her brugte vi også en tallinie til hjælp. Det tog tid at komme igennem alle øvelserne da de var helt nye.

Matematiktak 2, bog 2:
– side 32: Løse minusstykker, hvor man via en tallinie skulle enten tælle sig frem til resultatet og evt. bruge 10-hop først hvor det var relevant i forhold til at kunne løse opgaverne endnu hurtigere. Det tog tid at forstå principperne i et 10-hop.

Undervisning 12-02-2016

Dansk
Kryds og tværs, Sofus lillebror nr. 473:
– side 32 (nederst), halvsidekryds

Stav Selv 5:
– side 13, opgave 19: Opgaver med en række ord fra en liste, og de skal sættes ind i de rigtige sætninger. Derefter skal ordene placeret korrekt i skema – nogle ord lodret og nogle ord vandret i skemaet.

Læs side 5-8 i Vitello 2x, samt genfortælle handlingen.

Opgave med at tage ord fra forgående side og sætte dem ind i de rigtige sætninger (minder meget om opgaven fra Stav Selv 5)

Ny Skriftlig for 3:
– side 102 opgave 6-8, fortsæt skattejagten. Opgaver med at skrive modsætninger og opgaver med at finde et løsenord ud fra en alfabet kode. a=b, b=c, c=d …. å = a.. Finder her post 3 og 4 i skattejagten.

Opgave med at skrive datid af ord der står i nutid. Opgave hvor der er et billede af en heks og man skal skrive så mange tillægsord om hende som muligt.

Billedkunst
Tegn og farvelæg den nye lilla buket i glasvasen.

Continue reading

Undervisning 11-02-2016

Martin stadigvæk påvirket af gluten.

Matematik
Matematiktak 2, bog 2
– side 59: Opgave med at tegne streger fra tal til tal som passer på forskellige plus- og minusstykker
– side 68: Opgaver med at beregne areal og omkreds (Lineal brugt til at kontrollere at mål for længde og bredde er korrekte)

Tiktak 2, hæfte 2
– side 28: Opgave med forskellige plus- og minusopgaver og derefter tegne tegning baseret på resultaterne.

Billedkunst
Tegn buketten med Påskeliljer i den gule vase og læg farver på med farveblyanterne.
Continue reading

Undervisning 10-02-2016

Eleven har fået gluten (opdaget kilden til det i dag), så derfor er koncentrationen ifm. undervisningen nedsat.

Dansk
Billedhistorie
– udlægge billederne i den korrekte rækkefølge
– læse tilhørende tekst på sedler og placere dem ved det rigtige billede
– bagefter læse hele teksten i sammenhæng
– genfortælle historien mundtligt uden hjælpetekster
– skrive en genfortælling i hæftet

Matematik
iPad app: 1×1 Galaxcy
– øve 1 til 10 tabellen (ikke længere hjælp fra gangetabellen ved 8 og 9 tabellen)

iPad app: Pizza1
– øve andele ved at tælle hvor mange slides i en pizze der er tilbage

iPad app: MathEdge
– 25 opgaver med division

Tiktak 2, hæfte 2:
– Side 21, bunden: Blandede opgaver med plus- og minusstykker.
– Side 23, top: Sætter krydser i skema for 2 til 10 tabellen, så krydserne sættes i felter der matcher de rigtige tal.
– Side 24, tegne streger inde i cirkler så punkterne matcher 2-6 samt 10 tabelle. Derved laves mange forskellige flotte stjerner.

Undervisning 05-02-2016

Dansk
Opgave med at lave ord, samt finde og skrive en vokal. Opgave med brev fra Kaptaj Bill, hvad står der i brevet?

Tid til Læseforståelse A
– side 36 og 37: Mette og Jonas

Stav Selv 5:
– side 9, opgave 13: Find i hver sætninge et navneord. Det består af et andet smat en særlig endelse
– side 9, opgave 14: Lave navneord ved at bruge endelserne i kasserne
– side 10, opgave 15: Hvilken vokal i sætningerne, e eller æ og finde 2 kontrolord

Matematik
Tiktak 3, hæfte 1:
– side 31: Diverse plus- og minusstykker
Continue reading