Undervisning 01-03-2016

Dansk
Vitello møder Gud
Læse et par sider 2x og genfortælle handlingen

Ny Skriftlig for 3:
– side 103, opgave 9, 11 og 12: Opgaver med navneord og tillægsord, samt bøje udsagnsord. Fortsæt skattejagten

Opgave med at udpege ord på en tegning, hvor ordene kan deles i to stavelser. Herunder finde ord som indeholder dobbeltkonsonant og skal deles imellem disse. Opgave med at udpege vokaler i en liste af ord.

Hjemmelavede sætninger med: Hvad, hvor, hvem, hvordan, hvornår, hvorfor:
– Finde ud af hvilke sætninger der skal starte med ovennævnte Hv-ord og derefter besvare spørgsmålene der stilles.

Sofus Lillebror Krydsord: Nr. 473
– side 13: Løs ca. halvdelen af krydsord (toppen af siden)

Kalender
Brug Star Wars kalender og udfyld skemaet.

Matematik
Tiktak 3, hæfte 1:
Side 13: Forskellige plus og minusstykker (øverst). Farve resultaterne.

Matematik 3, hæfte 1
Side 33: Opgaver med at gangestykker for 3 og 4 tabellen. Forbinde 3 og 4 tabel. Udregne forskellige plus, minus og gangestykke (kun venstre side)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =