Undervisning 25-11-2014

Dansk
– Stav4 Dansk, side 5, øve diktat 1, lette (blå), mellem (gule) og svære (lilla) ord (Lette ord skrives i Stav4 bogen, mellem og svære ord skrives i hæftet)

– Diktatordenes vokaler markeres nu med røde prikker, derefter klapper vi stavelserne og inddeler så alle ordene i stavelser med en lodret streg igennem ordene.

– Stav4 Dansk, lave diktat 1. Sætningerne læses op af underviser fra fotokopi. Ordene skrives i Stav4 bogen, lette (blå) ord på side 50, mellem (gule) ord på side 54 og svære (lilla) ord på side 58.

– Vi går alle diktatordene igennem og taler om hvad det betyder og laver sætninger hvor de indgår.

Martin øver diktatord

Kalender og ur
Vi øver år, årstid, måned, dato, ugedag og remser datoerne fra 1. til 31.

iPad app Moji Klokken:
– Bane 5, alle øvelser

Matematik
iPad app Math: 3-5:
– Bane 8, alle opgaver

iPad app Math: 4-6:
– Bane 9, bane 1 og 2

Kor
Til børnekor i kirken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − fourteen =