Undervisning 23-01-2014

9:15 -> 9:20 Morgensalme

9:20 -> 9:26 Kalender

9:26 -> 9:44 Dansk
Læse 2x Tine og Bister side 69-74

9:56 -> 10:19 Dansk
Genfortælle det som lige er læst

10:27 -> 10:46 Dansk
Færdiggøre kryds og tværs i Tankesport Børnekrydsord nr. 205 side 12
Kryds og tværs har vist sig at være en rigtig god øvelse, for vi får talt om helt nye ord, og hvordan de ligner hinanden, får set på dem som billeder og får dem sat ind i forskellige sætninger. Og Martin synes de er hyggeligt at gætte 🙂

Tandlægebesøg

12:15 -> 12:45 Dansk
Pirana 2 Dansk side 50:
– opgave 3: Finde 12 tillægsord i blandt 24 blandede ord.
– opgave 4: Finde frem til 4 navne hvor bogstaverne til hvert navn står blandet i en boks
– opgave ekstra: Dele en lang sætning uden mellemrum op i de enkelte ord.

side 51:
– opgave 1: To længere sætninger indeholder 5 egennavne, disse skal findes og have tilføjet stort begyndelsesbogstav
– opgave 2: To sætninger står i nutid, de skal omskrives til datid.

13:20 -> 13:49 Dansk
Pirana 2 Dansk, side 50:
– opgave 1: Skrive en lille historie om hvad man har lavet igår.
– opgave 4: Et skjult ord skal findes i en boks hvor ordene er blandet sammen

13:49 -> 14.00 Engelsk
Vi øver navne på dyr, først siger Martin dem på engelsk hvor han kan se billede og navn, derefter spørges han om hvad dyresnes navne på engelsk er tilsvarende på dansk, her får han ikke lov til at se hverken billeder eller tekst.

Vi øver ugedagene og ser på om det er week days eller weekend 🙂

Aften

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *