Undervisning 20-02-2014

Dansk: App: Tim og Trine – 1:
– Lix er sat til 16 (svær)
– Man ser 12 billeder over en dag for Tim og Trine og man svarer ja/nej til 10 spørgsmål per billede. Svarer man forkert start man forfra på alle spørgsmål for det billede man arbejder med nu.

Engelsk: App: ABC for Kids
– Kontrol af om navne/lyde på bogstaver sidder fast
– Kontrol af om tal fra 1-10 huskes
– Kontrol af om navne på farver kan huskes
– Træne nye: Dyr (mange typer)
– Træne nye: Forskellige typer job.

Matematik: App: Multiplication Table Game
Vi øver alle gange tabellerne men fokuserer på at repetere 6x og 7x tabellen som er lidt rustne. Spillet går ud på at tallene der passer i en gangetabel kommer dalende ned ad skærmen (som planeter) og man skal så vælge det næste tal der passer i gange-remsen. Indimellen kommer der en astronaut flyvende som giver ekstra point hvis man vælger den, men det forstyrrer også Martin i at huske det næste tal i remsen. For 6x gangetabellen og højere har han gangetabellen liggende ved siden af sig på bordet, den har han lov til at kigge på til at vælge det næste tal i gangetabellen. Det drejer sig om at få remserne på plads 🙂

Frokost pause

Kalender:
Vi øver år, årstid, måned, dato, ugedag etc.

Dansk: App: Pixi børnebøger
Læse side: x-y
App’en oplæser 2x
Martin læser selv 2x
Genfortælle det som lige er læst

Matematik: App: Den lille tabel
– Martin indsætter manglende tal i remsen for en gangetabel, vi øver 4x tabllen og opefter.
– Når vi når til 6x tabellen og højere, så ligger gangetabellen ved siden af på bordet så han lettere kan finde svaret. Vigtigste lige nu er at 6x, 7x, 8x og 9x remserne kommer til at sidde helt fast.
– Vi øver almindelige gangestykker fra den lille tabel fra 1x til 6x og 10x

Martin øver gangetabellen via app

Dansk: App: Cross Fun (Kryds og tværs)
– Øver kryds og tværs. Sværhedsgrad er sat til let. Fra opgave 21 – 26

Matematik: App: Numberlink
Teste app som træner logik og analyse.
En masse tal med hver sin farve er i en matrice, og man skal trække en tyk streg imellem hvert tal så ingen felter bagefter er tomme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten − three =