Undervisning 11-02-2014

iPad Dansk:
– Læselopperne
– Høre historie blive læst op: Oscar og Olivia på rumrejse
– Læs og forstå. Læse spørgsmål og svare ja/nej. Ud for et billede er der to udsagn og man skal vælge det korrekt udsagn. Der er sætninger som skal afsluttes med et ord, man skal vælge det ord der afslutter sætningen korrekt.
– Vil læser en pixi-bog som kan købes som app. Først læser en stemme op fra de 3 første sider i historien, vi hører historien og følger med i teksten 2x. Derefter læser Martin selv de samme 3 sider 2x. Derefter taler vi om hvad vi lige har læst

iPad Matematik:
– Tælle med 5 tablle og lige lægge resten til når man skal tælle fugle i fuglekasser
– Fylde glas op med 10 stk. slik og tælle glas med ti-tabellen og resten lægges til enkeltvis
– lave halskæder med perler af forskellige slags og man skal sætte det anviste antal perler på snoren.
– Der er dyr i skoven fordelt over 4 skærmbilledre, og der er ligeledes tøj der hænger på snore på 4 skærmbilleder og der skal tælles det anviste dyr eller tøj over hele området (og ikke kun på et enkelt skærmbillede)
– Der ligger ting i sandet og de skal ryddes op og tælles, bagefter er der spørgsmål om hvile ting der er flest og færrest m.v.
– Der vises bier og blomster sammen og bierne flytter sig lidt så man skal være hurtig til at tælle. Man skal fortælle om der er flest bier, flest blomster eller det samme antal
– Fire æsker med kager kører på et samlebånd og man skal stille dem på et andet samlebånd i stigende rækkefølge
– 5 balloner med tal på ligger på jorden og skal hænges op på en snort i stigende rækkefølge
– Der kommer skibe med redningskranse og sejl og bagefter huse med døre og vinduer. Man skal sætte dem sammen så man får det anviste antal redningskranse/sejl og tilsvarende rigtige antal døre/vinduer.
– Der er legetøj der roder på gulvet og man skal rydde det op efter instruktion. Eksempelvis at bamsen skal være til venstre for bilen og dukken i samme kolonne som bilen.

iPad supermarked:
– Dr. Pandas supermarked, hvor vi hjælper kunderne med at løse en masse opgaver ifm. deres indkøb og vi hjælper også Dr. Panda med at udføre opgaver i butikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 + 5 =